News

Thông báo Mời nộp Hồ sơ Quan tâm: Dự án “Vườn ươm Tài chính và Đầu tư cho Nông lâm nghiệp” tại Việt Nam

GIỚI THIỆU VỀ GGGI & DỰ ÁN

Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) là một tổ chức liên chính phủ quốc tế dựa trên hiệp ước nhằm hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, bao trùm và bền vững ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi. Mô hình của GGGI tối đa hoá tiềm năng chuyển đổi các chiến lược và chính sách tăng trưởng xanh thành các kế hoạch đầu tư xanh, huy động cam kết tài chính xanh cần thiết để tăng cường hỗ trợ trong việc phát triển nền kinh tế các-bon thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng với đó củng cố năng lực về thể chế.

Mục tiêu của Dự án “Vườn ươm Tài chính và Đầu tư cho Nông lâm nghiệp” là hỗ trợ triển khai các dự án bền vững trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và phương thức sử dụng đất khác (AFOLU), đóng góp vào các cam kết do quốc gia tự xác định (NDC) và phù hợp với các mục tiêu xã hội và môi trường của Việt Nam.

GGGI, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, có nhu cầu tìm kiếm các dự án tại Việt Nam có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để cải thiện khả năng gọi vốn. Tại Việt Nam, GGGI tập trung vào 3 lĩnh vực:

  1. Trồng rừng gỗ lớn,
  2. Hệ thống nông lâm kết hợp cây cà phê / cây ăn quả / cây lấy hạt, và
  3. Trồng lúa theo phương pháp ướt khô xen kẽ (AWD).

Mục tiêu tìm kiếm của GGGI là các tổ chức/công ty sở hữu, phát triển hay triển khai dự án có dự án đang ở mức độ phát triển nhất định. Các hỗ trợ mà GGGI có thể cung cấp bao gồm a) hỗ trợ cấu trúc tài chính, b) hỗ trợ kỹ thuật, c) kết nối với các nhà đầu tư tiềm năng, d) các hỗ trợ khác phù hợp.

Nếu có nhu cầu đăng ký cho dự án thuộc một trong 3 lĩnh vực trên, Ông/Bà vui lòng điền đầy đủ mẫu dưới đây. Biểu mẫu bao gồm 26 câu hỏi và cần khoảng 10-15 phút để hoàn thành.

Điền biểu mẫu tại đây: https://forms.office.com/r/Z9CBh5pqyi (Lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt ở góc trên của biểu mẫu)

Hạn nộp: hết ngày 14/11

Trong trường hợp được lựa chọn để hỗ trợ, GGGI sẽ liên hệ với Ông/Bà để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình và sẽ yêu cầu Ông/Bà cung cấp thêm thông tin và bằng chứng để xác minh và hỗ trợ thông tin đã cung cấp.

Nếu có câu hỏi hay thắc mắc gì, xin vui lòng liên lạc qua email FFII-EoI-Vietnam@gggi.org.