Tag Archive

Smart Agriculture

News • October 8, 2021

Thông báo Mời nộp Hồ sơ Quan tâm: Dự án “Vườn ươm Tài chính và Đầu tư cho Nông lâm nghiệp” tại Việt Nam

GIỚI THIỆU VỀ GGGI & DỰ ÁN Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) là một tổ chức liên chính phủ quốc tế dựa trên hiệp ước nhằm hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, bao trùm và bền vững ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế […]

News • October 8, 2021

Request for Expression of Interest: Forest Finance Investment Incubator (FFII) Vietnam

The Global Green Growth Institute (GGGI) is a treaty-based international organization, a neutral, trusted advisor and strategic development partner focused on supporting developing and emerging economies to achieve sustainable, inclusive economic growth. GGGI’s operating model maximizes the potential to translate green growth strategies and policies into green investment plans, mobilizing green finance commitments needed to bolster […]

News • July 13, 2021

GGGI Supports Food Security and Climate Action Dialogue in Kiribati

Tarawa, Kiribati, Friday July 2, 2021 – The Global Green Growth Institute (GGGI) contributed insights on climate smart agriculture during Kiribati’s first National Food Systems Dialogue, held from June 28 to July 02, 2021. The Honorable Minister for the Ministry of Environment, Lands and Agricultural Development (MELAD), Mr. Ruateki Tekaiara, officiated the plenary session of the […]

News • June 17, 2021

Partners come together to implement Kiribati Agriculture Strategy and support low-emissions and climate resilient development

Tarawa, Kiribati, Tuesday June 15th, 2021 – The governments of Kiribati and New Zealand, and development partner the Global Green Growth Institute (GGGI), today launched the regional Low Emissions Climate Resilient Development (LECRD) program in Kiribati. Under the LECRD project, Kiribati’s Ministry of Environment Lands and Agricultural Development (MELAD) with support from GGGI, will develop a […]