Tag Archive

GGGI Vietnam

News • February 28, 2022

Hướng đến tài chính xanh: Nâng cao năng lực thị trường trái phiếu xanh Việt Nam

Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu gần đây đã tổ chức chương trình đào tạo dành cho các tổ chức tài chính trên thị trường trái phiếu Việt Nam. Đây là sự kiện đào tạo thứ hai trong chuỗi chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho các đơn vị chủ chốt tham […]

News • February 28, 2022

Capital market professionals get training in green bonds

The Global Green Growth Institute, in partnership with the Luxembourg Green Exchange, recently organized a training program for financial institutions in Vietnam to enhance the capacity of key players in the green bond market. Over 40 representatives from stock exchanges, Vietnam Securities Depository, commercial banks (Vietcombank, Vietinbank, Agribank, HDbank, etc.), securities firms (Techcombank Securities, VNDirect, […]

News • May 17, 2021

Green Bonds Peaked Vietnamese Investment Community’s Interest

On March 26, 2021, Global Green Growth Institute (GGGI) Viet Nam and Vietnam Community of Investment Professionals (A CFA Society in formation) co-organized the webinar “Green Bonds – The fast-emerging market” to share international practices on Green Bond and insights into the Vietnamese market. Mr. Vinh Vo, CFA – Chairman of Vietnam Community of Investment […]

News • May 7, 2021

Trái phiếu xanh thu hút sự quan tâm của giới đầu tư Việt

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) Việt Nam và Cộng đồng Chuyên gia Đầu tư tại Việt Nam (cộng đồng các thành viên Viện CFA) đã đồng tổ chức hội thảo trực tuyến “Trái phiếu xanh – Thị trường tăng trưởng nhanh” để chia sẻ các thông lệ […]