Tag Archive

GGGI Vietnam

News • May 17, 2021

Green Bonds Peaked Vietnamese Investment Community’s Interest

On March 26, 2021, Global Green Growth Institute (GGGI) Viet Nam and Vietnam Community of Investment Professionals (A CFA Society in formation) co-organized the webinar “Green Bonds – The fast-emerging market” to share international practices on Green Bond and insights into the Vietnamese market. Mr. Vinh Vo, CFA – Chairman of Vietnam Community of Investment […]

News • May 7, 2021

Trái phiếu xanh thu hút sự quan tâm của giới đầu tư Việt

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) Việt Nam và Cộng đồng Chuyên gia Đầu tư tại Việt Nam (cộng đồng các thành viên Viện CFA) đã đồng tổ chức hội thảo trực tuyến “Trái phiếu xanh – Thị trường tăng trưởng nhanh” để chia sẻ các thông lệ […]