Report

Монгол Улсын ногоон эрчим хүчний систем, эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийн хөгжил

At a Glance

Publication Date December 2020
Format pdf
Country Mongolia
Thematic Areas Sustainable Energy, Cross Cutting

Энэхүү кэйс судалгаа нь хөгжлийн загвараар ногоон хөгжлийг сонгох, тэргүүлэх чиглэл болгон хэрэгжүүлсэн бодлого, үйл ажиллагааны жишээ, тэргүүний туршлагыг түгээн дэлгэргүүлэх зорилготой юм. Уг судалгаанд Монгол Улсын Засгийн газар, Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Улаанбаатар хотын захиргааны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, хөтөлбөрүүдийн талаар танилцуулах болно.