Report Language Archive

Vietnamese

Green Credit Handbook for Manufacturing Sector Viet Nam  • Cross Cutting
Report
Green Credit Handbook for Manufacturing Sector

Viet Nam  • Cross Cutting

Green Credit Handbook for Agriculture, Forestry, and Fishery Viet Nam  • Cross Cutting
Report
Green Credit Handbook for Agriculture, Forestry, and Fishery

Viet Nam  • Cross Cutting

Kinh nghiệm Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc Viet Nam  • Cross Cutting
Report
Kinh nghiệm Tăng trưởng xanh của Hàn Quốc

Viet Nam  • Cross Cutting

Thực hiện mục tiêu NDC của Việt Nam trong lĩnh vực đô thị Viet Nam  • Green Cities
Report
Thực hiện mục tiêu NDC của Việt Nam trong lĩnh vực đô thị

Viet Nam  • Green Cities

Tạo sự hấp dẫn cho năng lượng sinh khối trong ngành mía đường ở Việt Nam Viet Nam  • Sustainable Energy
Report
Tạo sự hấp dẫn cho năng lượng sinh khối trong ngành mía đường ở Việt Nam

Viet Nam  • Sustainable Energy

Hướng dẫn phát triển Đô thị xanh Viet Nam  • Green Cities  • Cross Cutting
Report
Hướng dẫn phát triển Đô thị xanh

Viet Nam  • Green Cities  • Cross Cutting

GGGI Việt Nam brochure – tiếng Việt Viet Nam  • Green Cities  • Sustainable Energy  • Cross Cutting
Report
GGGI Việt Nam brochure – tiếng Việt

Viet Nam  • Green Cities  • Sustainable Energy  • Cross Cutting

KHUNG KẾ HOẠCH QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GGGI-VIỆT NAM 2016 – 2020 Viet Nam  • Cross Cutting
Report
KHUNG KẾ HOẠCH QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GGGI-VIỆT NAM 2016 – 2020

Viet Nam  • Cross Cutting