News

Phái đoàn Liên minh Châu Âu và Viện Tăng trưởng Xanh toàn cầu hợp tác thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả tại Việt Nam

Hà Nội, 30 tháng 9 năm 2022 – Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) Việt Nam công bố chương trình “Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng” (AIS4EE) kéo dài ba năm nhằm thúc đẩy khởi nghiệp trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả và Đóng góp do Quốc gia tự quyết định.

Việt Nam là một trong những nền kinh tế sử dụng nhiều năng lượng nhất trong khu vực Đông Nam Á với tổng lượng tiêu thụ năng lượng tăng gấp ba lần trong thập kỷ qua. Trong bản Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật, Việt Nam đã cam kết cắt giảm 15,8% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 và có mục tiêu cắt giảm đến 43,5% với hỗ trợ quốc tế*. Bên cạnh đó, tại Hội nghị COP26, Chính phủ Việt Nam đã công bố kế hoạch hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Hiệu quả năng lượng là một hợp phần quan trọng để đạt được các mục tiêu giảm phát thải này. Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn III, 2019-2030 (VNEEP3) đồng thời nhấn mạnh mục tiêu “thúc đẩy các sản phẩm và giải pháp sáng tạo về hiệu quả năng lượng ra thị trường”.

Phù hợp với những nỗ lực thúc đẩy Công nghiệp hóa 4.0 của Việt Nam, các doanh nhân trẻ và doanh nghiệp khởi nghiệp được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thay đổi và thúc đẩy đổi mới về sử dụng năng lượng hiệu quả tại Việt Nam. Tuy nhiên, bối cảnh khởi nghiệp về sử dụng năng lượng hiệu quả tại Việt Nam vẫn còn non trẻ và phải đối mặt với nhiều thách thức bao gồm khả năng tiếp cận tài chính hạn chế, thiếu khung chính sách phù hợp và hạn chế về năng lực chuyên môn của các công ty khởi nghiệp về lĩnh vực này.

Để giải quyết nhu cầu phát triển thị trường trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng, Phái đoàn Liên minh Châu Âu và Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) khởi động chương trình “Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng” (AIS4EE) vào năm 2022, nhằm tăng cường đầu tư vào các giải pháp kinh doanh sáng tạo về hiệu quả năng lượng cho lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải và công trình xanh tại Việt Nam. Phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam, chương trình nhằm đạt được ba mục tiêu chính:

  • Thúc đẩy đổi mới thông qua hỗ trợ tài chính và kỹ thuật: chương trình thúc đẩy sẽ hỗ trợ các công ty khởi nghiệp về hiệu quả năng lượng với mô hình kinh doanh tốt và các giải pháp được phát triển gần đến mức sẵn sàng cho thị trường.
  • Tăng cường khung chính sách cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về hiệu quả năng lượng thông qua phân tích chính sách và tham vấn với các bên liên quan.
  • Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho khởi nghiệp về hiệu quả năng lượng thông qua hợp tác chặt chẽ với các trường đại học trong nước và quốc tế; phát triển các sản phẩm kiến thức; phát triển cơ hội tham gia cho các bên liên quan thông qua các nền tảng trực tuyến và sự kiện kết nối trực tiếp.

Tìm hiểu thông tin về chương trình “Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng” tại đây (tiếng Anh)

*Theo bản cập nhật tháng 11 năm 2022