News

Chương trình đào tạo chuyên biệt cho các đơn vị đánh giá Trái phiếu xanh tại Việt Nam

Bộ Tài chính vừa khởi động chuỗi chương trình đào tạo dành riêng cho thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) về phát triển tài chính xanh. Sự kiện đào tạo đầu tiên nhấn mạnh vai trò của các chuyên gia đánh giá độc lập trong Quy trình phát hành Trái phiếu Xanh.

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021 — Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, mới đây Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) phối hợp với Tổ chức Sáng kiến ​​Trái phiếu Khí hậu (CBI), đã tổ chức chương trình đào tạo chuyên biệt cho các đơn vị đánh giá trái phiếu xanh tiềm năng và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba độc lập trong hệ sinh thái trái phiếu xanh của Việt Nam. Khóa đào tạo “Tìm hiểu sâu về đánh giá trái phiếu xanh” (tạm dịch) được thực hiện trực tuyến với sự tham gia của hơn 30 đại diện đến từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn, các công ty kiểm toán, và các đơn vị thẩm định chuyên ngành như FiinGroup, GreenID, E&Y, KPMG, PwC, Grant Thornton, và Sài Gòn Phát Thịnh.

New training program organized by GGGI and CBI under the guidance of the Ministry of Finance. Photo by: GGG Vietnam.

Chương trình đào tạo tổ chức bởi Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) phối hợp cùng Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (CBI) dưới sự đồng ý của Bộ Tài Chính.

Chương trình đào tạo nằm trong khuôn khổ dự án Chương trình “Chuẩn bị sẵn sàng cho Trái phiếu Xanh” của Việt Nam, do GGGI phối hợp triển khai với Bộ Tài chính, cùng sự tài trợ từ chính phủ Luxembourg. Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Tài chính Ngân hàng và các tổ chức tài chính, Bộ Tài chính hoan nghênh tất cả các đơn vị tham gia chương trình đào tạo chuyên biệt đầu tiên dành cho các chuyên gia đánh giá độc lập về trái phiếu xanh tại Việt Nam. Phó Vụ trưởng nhấn mạnh “một trong những mục tiêu chính của Bộ trong quá trình thúc đẩy thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam là việc nâng cao năng lực của các bên thứ ba thực hiện dịch vụ đánh giá trái phiếu xanh”.

Ông Dương cũng khẳng định lại cam kết của Bộ Tài chính trong việc phát triển lĩnh vực tài chính xanh, bao gồm thị trường trái phiếu xanh, nhằm hỗ trợ thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh của Việt Nam. Để thực hiện nhiệm vụ chiến lược này, trọng tâm của Bộ là “tạo khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh, và khuyến khích phát hành trái phiếu xanh”. Trong bối cảnh đó, việc triển khai Chương trình sẵn sàng cho trái phiếu xanh do Bộ Tài chính và GGGI thực hiện giúp “tạo nền tảng cho sự phát triển của thị trường tài chính xanh; đồng thời, khuyến khích quá trình chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng xanh và bền vững của nền kinh tế”.

Bà Hạnh Lê, Trưởng đại diện Quốc gia của GGGI tại Việt Nam tại thời điểm này, trong bài phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh vai trò của các bên đánh giá độc lập trong việc xác nhận tính xanh của các dự án, từ đó sẽ nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư. Bà khẳng định sự cần thiết của các chương trình đào tạo chuyên sâu trong việc thúc đẩy và nâng cao năng lực hoạt động cho các đơn vị cung cấp dịch vụ đánh giá độc lập trên thị trường trái phiếu xanh Việt Nam.

Góc nhìn sâu về đánh giá trái phiếu xanh

Chương trình đào tạo mang đến cái nhìn tổng quan về động lực thị trường trái phiếu xanh và những điểm khác biệt của thị trường này thông qua hai phần huấn luyện sâu vào ngày 22-23/6 và một phần trao đổi tình huống và kinh nghiệm thực tế vào ngày 1/7.

Các nội dung của chương trình xoay quanh những hiểu biết quan trọng về khung trái phiếu xanh, các chương trình dán nhãn trái phiếu xanh chính trên phạm vi toàn cầu, cũng như vai trò của bên thứ ba độc lập trong quy trình phát hành trái phiếu xanh. Một số ví dụ cụ thể về hoạt động đánh giá độc lập tại thị trường Đông Nam Á cũng đã được đưa ra phân tích nhằm minh họa rõ hơn các khái niệm, định nghĩa và sự khác biệt chính giữa các phương pháp đánh giá độc lập hiện có. Các chuyên gia khách mời đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm và quan điểm tích lũy được trong quá trình trực tiếp thực hiện đánh giá trái phiếu xanh.

Chương trình đào tạo nhấn mạnh vai trò quan trọng của quy trình đánh giá tính xanh như là một trong những bước quan trọng nhất đối với hoạt động phát hành trái phiếu có nhãn xanh và trái phiếu theo chủ đề khác. Dịch vụ này giúp làm tăng tính minh bạch của quá trình phát hành, nâng cao trách nhiệm giải trình của tổ chức phát hành, và nâng cao lòng tin cho các nhà đầu tư khi tài trợ cho các dự án và tài sản xanh./

Về Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI)

GGGI là tổ chức liên chính phủ quốc tế, được thành lập vào năm 2012 tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc Rio+20 về Phát triển bền vững. Tầm nhìn của GGGI là kiến tạo “một thế giới tăng trưởng mạnh mẽ, toàn diện và bền vững dựa trên mô hình carbon thấp và khả năng phục hồi cao”, và sứ mệnh “hỗ trợ các quốc gia thành viên chuyển đổi thành công sang mô hình kinh tế tăng trưởng xanh”. GGGI thực hiện sứ mệnh này thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nhằm: giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu đã đề ra tại Thỏa thuận Paris; thúc đẩy các cơ hội việc làm xanh; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ bền vững (ví dụ như năng lượng sạch với giá cả phải chăng, quản lý chất thải bền vững); cải thiện chất lượng không khí; duy trì các nguồn vốn tự nhiên để đảm bảo nguồn cung cho các dịch vụ hệ sinh thái; và tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thông tin liên hệ:

GGGI Việt Nam – Chương trình Sẵn sàng cho Trái phiếu Xanh

https://gggi.org/